Mayıs 2021’den bu yana Almanya’dan 574 Holstein düvenin gelmesiyle faaliyetlerine başlayan Örnek Çiftlik, şu anda nispeten etkileyici bir günlük 15 ton süt üretim hızına ulaştı ve bu yıl sonuna kadar bu sayı hedefleniyor. 40 tona çıkarmak.

İstanbul’un yaklaşık 200 km batısında, 34 dönüm arazi üzerine kurulan çiftliğin ilk etabında, 3 adet 950 baş yetiştirme kapasiteli serbest duraklı ahır, 1 adet hayvan çalışma ahırı, 1 adet kuru ineklik serbest duraklı ahır yer aldı. 150 kafa kapasiteli, 6 doğum sandığı, 50 kafa kapasiteli sağım makinaları ile donatılmış hastane ahırı ve son olarak “DeLaval” Parallel 2*40 donanımlı sağım odası.

Bu yıl çiftliğimizi önemli ölçüde genişleteceğiz ve geliştirme projesi, 800 baş Holstein düve uygulaması ile sürünün genişletilmesini ve ardından serbest duraklı ahırların 750 baş kapasiteli bir ünite ile genişletilmesini içeriyor. Amacımız çiftliğimizin kapasitesini tam potansiyeline (3000 baş) çıkarmak ve günlük 100 ton süt üretimine ulaşmaktır.

“Örnek Çiftlik” started its activities since May 2021 with the arrival of 574 Holstein heifers from Germany and at the moment it has reached a relatively impressive daily production rate of 15 tons of milk, which by the end of this year, this number is destined to expand to 40 tons.

 

The initial phase of the farm -which is founded on 34 acres of land-, almost 200 km west of Istanbul included 3 free stall barns with the capacity of breeding 950 heads, an animal labor barn, a free stall barn for dry cows with the capacity of 150 heads, 6 labor boxes, a hospital barn with the capacity of 50 heads and equipped with its milking machinery and finally a “DeLaval” Parallel 2*40 equipped milking parlor.

 

This year we are going to significantly expand our farm and the development project involves expanding the herd with the application of 800 heads of Holstein heifers and subsequently expanding the free stall barns by a unit with the capacity of 750 heads. Our aim is the maximize our farm’s capacity to its full potential (3000 heads) and to reach a daily 100 tons of milk production.