برج فاکس، پورتلند

توضیحات

این پروژه یک پارکینگ جدید و یک دفتر مرکزی در یک محیط بسیار امن در فرودگاه بین‌المللی میامی ایجاد کرد. ویژگی های ساختمان پایدار

جزئیات پروژه

مشتری: توسعه TMT
مکان: پورتلند، OR

جستجو در سایت